Erasmus+

 

W ramach Programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy mają możliwość zrealizowania wyjazdów do zagranicznych uczelni partnerskich, których celem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej. Wyjazdy mogą łączyć prowadzenie zajęć oraz udział w szkoleniu podnoszącym umiejętności pedagogiczne lub w zakresie opracowywania programów nauczania.
Mobilność finansowana jest z budżetu programu, uczestnik otrzymuje wsparcie indywidualne (stypendium) wg  stawki zależnej od kraju wyjazdu oraz ryczał na koszty podróży.

 

Aby dowiedzieć się więcej – zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową programu: