PKD - przypominamy o dostarczeniu wymaganych dokumentów

Do 19. czerwca osoby zakwalifikowane do udziału w Programie PKD, zobowiązane są do dostarczenia do biura projektu niezbędnych dokumentów.

 

Prosimy o dostarczenie umowy w 2 egzemplarzach oraz zaparafowanie wszystkich jej stron.

Dokumenty są dostępne na naszej stronie internetowej.