PKD - 19. czerwca upływa termin złożenia dokumentów

Uczestnikom/czkom Programu PKD przypominamy o wpisywaniu w wymaganych dokumentach właściwej daty umowy uczestnictwa. Jest nią data ogłoszenia listy rankingowej, tj. 3.06.2020.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu do 19.06.2020.

Biuro Projektu:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dział ds. Funduszy Strukturalnych
Budynek Wydziału Technologii Drewna
III piętro p. 331.2.
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-627 Poznań
 
tel: +48 61 846 6568/6575
e-mail: dydaktycy.pkd@up.poznan.pl