PKA - Przedłużamy rekrutację do programu bezpłatnych szkoleń!

Z uwagi na duże zainteresowanie programem bezpłatnych szkoleń, zdecydowaliśmy się na przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 września 2020. To już ostatnia szansa na zapisy!

 

 

Wielu z Państwa ma wątpliwości czy może przystąpić do Programu, dlatego przedstawiamy wykaz jednostek UPP, których pracownicy oraz pracowniczki kwalifikują się do udziału w szkoleniach.
Są to w szczególności:

 • Dział Księgowości,
 • Dział Finansowy,
 • Dział Płac i Stypendiów,
 • Dział Ewidencji Środków Materialnych,
 • Kancelaria Ogólna,
 • Archiwum Uczelniane,
 • Ośrodek Informatyki,
 • Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia,
 • Administracja Domów Studenckich,
 • Administracja Zakładów Doświadczalnych,
 • Dział Zamówień Publicznych,
 • Dział Aparatury Naukowo-Badawczej,
 • Sekcja ds. Gospodarowania Nieruchomościami,
 • Dział Techniczny,
 • Dział Inwentaryzacji,
 • Biuro Rektora,
 • Dział Prawodawstwa Wewnętrznego,
 • Inspektorat BHP i Ochrony Pożarowej,
 • Dział Marketingu i Komunikacji,
 • Dział Osobowy i Spraw Socjalnych,
 • Dział Rozwoju Uczelni,
 • Dział Nauki,
 • Sekcja Współpracy Międzynarodowej,
 • Dział Projektów,
 • Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
 • Zakład Graficzny,
 • Dział Studiów i Spraw Studenckich,
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • Centrum Wsparcia i Rozwoju,
 • Centrum E-learningu,
 • Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej,
 • Wydawnictwo UPP,
 • Centrum Kultury Studenckiej,
 • Studium Języków Obcych,
 • Centrum Kultury Fizycznej,
 • Pracownicy administracyjni w poszczególnych katedrach wydziałów UPP,
 • Dziekanaty,
 • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 16 września 2020 roku!

Aby zgłosić chęć udziału w Programie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wypełnienie formularza nie zajmuje dłużej niż 5 minut!

Liczba miejsc jest ograniczona

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą zaplanowanych szkoleń (TUTAJ)!

Przewodnik po Programie: TUTAJ

Więcej informacji na temat Programu: TUTAJ

 

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju wszystkie formy wsparcia zostaną zrealizowane w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa.

 

Zainteresowany/a? Nie czekaj, dowiedz się więcej!

Kontakt:

Dział Projektów

Budynek Collegium Maximum, I piętro, p. 172

tel.: +48 61 846 6295

e-mail: administracja.pka@up.poznan.pl