Szkolenia dla administracji

Termin Nazwa szkolenia Opis
 • Od 24.06.2021 do 25.06.2021
Prawo autorskie

Czas trwania: 16 h

Edycja: I

 • 21.06.2021
Umowa o wspólnej opiece naukowej nad przewodem doktorskim „co-tutelle”

Czas trwania: 8 h

Edycja: I

 • Od 14.06.2021 do 15.06.2021
Obsługa klienta oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

Czas trwania: 16 h

Edycja: IX

 • Od 10.06.2021 do 11.06.2021
Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w działalności uczelni

Czas trwania: 16 h

Edycja: I

 • 31.05.2021
Krajowe i zagraniczne podróże służbowe - ZAPISY TRWAJĄ

Czas trwania: 8 h

Edycja: I

 • 24.05.2021
Instrukcja kancelaryjna - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 8h

Edycja I

 • Od 20.05.2021 do 21.05.2021
Przewody doktorskie w świetle nowych regulacji - ZAPISY TRWAJĄ

Czas trwania: 16 h

Edycja: I

 • Od 17.05.2021 do 18.05.2021
Obsługa klienta oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami - II edycja dla kierowników jednostek - ZAPISY TRWAJĄ

Czas trwania: 16 h

Edycja: VIII

 • Od 13.05.2021 do 14.05.2021
Obsługa klienta oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: VII

 • 12.05.2021
Ochrona danych osobowych - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 8 h

Edycja: I

Procedura nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego (zmiany w przepisach) - SZKOLENIE PRZEŁOŻONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: II

 • Od 22.04.2021 do 23.04.2021
Obsługa klienta oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: VI

 • Od 19.04.2021 do 26.04.2021
Administracyjna obsługa doktorantów - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: I

 • Od 15.04.2021 do 16.04.2021
Obsługa klienta oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: V

Nowelizacja ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Część I oraz Część II - SZKOLENIE PRZEŁOŻONE

Czas trwania: 32 h

Edycja: I

 • Od 18.03.2021 do 19.03.2021
Obsługa klienta oraz radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: IV

 • Od 08.03.2021 do 09.03.2021
Obsługa klienta oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami - edycja dla kierowników jednostek - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: III

 • Od 11.03.2021 do 12.03.2021
Odpowiedzialność dyscyplinarna wobec pracowników - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: I

 • Od 17.02.2021 do 24.02.2021
Odpowiedzialność dyscyplinarna wobec studentów - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h
Szkolenie dwudniowe podzielone na dwie części.

Edycja: I

 • Od 25.01.2021 do 26.01.2021
Obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - szkolenie zdalne - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: II

 • 11.01.2021
Studia podyplomowe - wymagania prawne - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 8 h

Edycja: I

 • 07.12.2020
Sprawozdawczość w systemie POL-on, zmiana zakresu danych - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 8 h

Edycja: I

 • Od 10.12.2020 do 11.12.2020
Procedura nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego (zmiany w przepisach) - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: I

 • Od 03.12.2020 do 04.12.2020
Decyzje administracyjne w sprawach studenckich, w tym przepisy KPA - ZAKOŃCZONE

Czas trwania: 16 h

Edycja: I

 • Od 24.11.2020 do 25.11.2020
Obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - ZAKOŃCZONE
Czas trwania: 16 h
 
Edycja: I
 • 23.11.2020
Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów - ZAKOŃCZONE
Czas trwania: 8 h
 
Edycja: I
Kurs językowy: Obsługa klienta w języku angielskim - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Czas trwania: 192 h

Edycja: I

Harmonogram szkoleń