Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zostań młodym inżynierem środowiska. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Zostań młodym inżynierem środowiska. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.jpg

ZOSTAŃ MŁODYM INŻYNIEREM ŚRODOWISKA. POZASZKOLNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH UNIWERSYTETU MŁODYCH PRZYRODNIKÓW 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 404 uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych poprzez opracowanie i realizację programu pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (WIŚGP) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP) realizowanego w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienie kompetencji  dzieci i młodzieży w wieku 10-12 i 15-16 lat, rozbudzi ich ciekawość poznawczą, będzie stymulować rozwój intelektualny (na warsztatach poruszane są takie zagadnienia jak: materiały budowlane, niezwykłe właściwości wody, geoinformacja), aksjologiczny i społeczny (zajęcia z kompetencji miękkich), zainspiruje do twórczego myślenia (różne oblicza ekologii, sposoby ochrony wody i ziemi) i rozwijania zainteresowań i pasji.

Ponadto uczniowie i uczennice mają szansę na zapoznanie sie ze środowiskiem akademickim i uniwersytetem jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości (zajęcia w salach WIŚGP UPP). W trakcie projektu szkołom zostaą udostępnione konspekty zajęć tworzących program kształcenia. Dzięki temu projekt pozytywnie wpłynie na propagowanie kultury innowacyjności (formy i tematy zajęć), integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich.

Wartość projektu: 499 823,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 484 828,34 zł

 

Aby zobaczyć jak wyglądają zajęcia edukacyjne w UPP, zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć.

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png