Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt "W drodze na Uniwersytet" | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Projekt "W drodze na Uniwersytet"

„W drodze na Uniwersytet” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inicjatorem projektu była absolwentka naszej Uczelni – Pani Beata Nowakowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu. Zadanie „Pierwsze kroki na wyższej uczelni” skierowane było do gimnazjalistów szczególnie uzdolnionych, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

W ramach tego zadania przez dwa lata, raz w miesiącu, odbywały się zajęcia w naszym Uniwersytecie. Łącznie zorganizowano 128 godzin zajęć, w tym 80 godz. w nowoczesnych, zmodernizowanych ze środków unijnych, naszych laboratoriach i salach dydaktycznych.
Program i scenariusze zajęć dostosowane były do poziomu wiedzy i umiejętności gimnazjalistów. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach chemicznych. Dokonali oceny towaroznawczej owoców południowych, wykonali testy na daltonizm smakowy, zapachowy oraz wzrokowy. Odwiedzili ogród dendrologiczny gdzie podczas zajęć terenowych zapoznali się z najciekawszymi roślinami drzewiastymi a wszystkie omówione wówczas zagadnienia podsumowano przy zorganizowanym na zakończenie zjazdu ognisku. W maju gościli w Rolniczo-Sadowniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Przybroda. Poza ogólnym poznaniem gospodarstwa uczniowie spróbowali naturalnie mętnego soku jabłkowego wyprodukowanego metodą tłoczenia z tamtejszych owoców.
Młodzież wykonała doświadczenia z zakresu fizjologii roślin, dowiadując się m.in. „czym się żywią” albo „dlaczego płaczą rośliny”. Niewątpliwie utkwiły w pamięci zajęcia, podczas których gimnazjaliści z dużym zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyli w sekcji zwłok szczura.

Uczniowie zapoznali się z zasadami projektowania terenów zieleni oraz samodzielnie wykonali projekty swoich wymarzonych ogródków. Odbyli zajęcia z zakresu cytogenetyki i chorób chromosomowych, obserwowali pod mikroskopem drobnoustroje pożyteczne i te niepożądane w żywności. Podczas wizyty w nowoczesnym budynku Biocentrum rozpoznawali nasiona zbóż, wydzielali w laboratorium gluten a nawet spożywali sałatkę przygotowaną z mniszka pospolitego. Samodzielnie wykonali kastrację roślin i ich kontrolowane zapylenie, a także izolację materiału genetycznego DNA oraz przeprowadzili frakcjonowanie materiału genetycznego i białek z zastosowaniem elektroforezy w żelazach agarozowych. Dokonali organoleptycznego sprawdzenia różnic odmianowych roślin konsumpcyjnych degustując frytki, sałatki ziemniaczane czy prażony popcorn.
Łącznie, w tych zjazdach uczestniczyło ponad 60 uczniów. Liczna grupa prowadzących zawsze z dużym zaangażowaniem i ciekawymi pomysłami inspirowała gimnazjalistów.

Za całość działań związanych z realizacją projektu z ramienia Uczelni odpowiedzialne było Centrum Kształcenia Ustawicznego. Podsumowując dwuletnie działania należy stwierdzić, że takie inicjatywy stanowią niewątpliwie najlepszą promocję wśród potencjalnych kandydatów na studia.

GALERIA

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png