Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zajęcia edukacyjne | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – zajęcia edukacyjne

"TRZECIA MISJA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU - ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH UNIWERSYTETU MŁODYCH PRZYRODNIKÓW"

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 960 osób, poprzez opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych w okresie od 1.07.2019 r. do 30.06.2022 r. pod marką Uniwersytet Młodych Przyrodników, przez trzy wydziały:

1) Wydział Leśny i Technologii Drewna - "Ogród nowych możliwości"

2) Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"

3) Wydział Ekonomiczny - "Ekonomia dla młodych przyrodników"

 

PLANOWANE EFEKTY

W wyniku realizacji projektu dzieci i młodzież poszerzą swoją wiedzę ogólną, a także rozwiną swoje zainteresowania związane ze światem nauk ścisłych. Wsparcie wpływnie pozotywnie na ich aktywność edukacyjną. Działania skierowane do seniorów i osób z niepełnosprawnościami zapobiegną społeczemu wykluczeniu tych grup. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uczy i prowadzi działalność naukową w obszarze szeroko rozumianej przyrody, która w naturalny sposób budzi ciekawość dzieci oraz stanowi obszar zainteresowania dorosłych. W efekcie podjętych działań co najmniej 816 osób (z 960) nabędzie lub podniesie kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:  1 238 323,15 zł

 

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 197 265,20 zł

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień"Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu - "Fizyka na co dzień" Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel
 Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel
 Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel
 Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. Węgiel Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. J. WęgielWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. JerzakWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. Jerzak
Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. JerzakWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. JerzakWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. JerzakWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. Jerzak
Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. JerzakWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. JerzakWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. JerzakWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. Jerzak
Wydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. JerzakWydział Leśny - "Ogród nowych możliwości" zdj. E. Jerzak

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png