Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tego nie wiesz o drewnie. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Tego nie wiesz o drewnie. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne

 

PROJEKT TEGO NIE WIESZ O DREWNIE. POZASZKOLNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH UNIWERSYTETU MŁODYCH PRZYRODNIKÓW 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 336 uczniów i uczennic poprzez opracowanie i realizację programu pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych na Wydziale Technologii Drewna (WTD) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP) realizowanego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.08.2020 r. pod wspólną nazwą Uniwersytet Młodych Przyrodników (UMP).

Wsparcie obejmie młodzież w wieku od 12 do 16 lat, czyli uczniów i uczennice szkół podstawowych. Planowany do realizacji cykl zajęć:

 1. rozbudzi ich ciekawość poznawczą,

 2. będzie stymulować ich intelektualny, aksjologiczny i społeczny rozwój, 

 3. zainspiruje do twórczego myślenia, 

 4. da szansę na poznanie środowiska akademickiego jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości, 

 5. przyczyni się do propagownaia kultury innowacyjności oraz integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich.

 

PLANOWANE REZULTATY

W wyniku realizacji projektu 320 osób podniesie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne z obszarów:

 • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
 • umiejętność rozumienia,
 • krytyczne myślenie,
 • umiejętność pracy zespołowej w kontekście stanowiska pracy.
   

WARTOŚĆ PROJEKTU: 458 491,08 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 444 736,34 zł

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png