Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przyroda od A do Z - Pozaszkolne zajęcia edukacyjne | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Przyroda od A do Z - Pozaszkolne zajęcia edukacyjne

PRZYRODA OD A DO Z. POZASZKOLNE ZAJĘCIA EDUKACYJNE W RAMACH UNIWERSYTETU MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

 

Projekt „Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6 – 16 lat) poprzez opracowanie i realizację programu pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych na trzech wydziałach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP):

- Wydziale Leśnym,

- Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,

- Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

Zaplanowane wsparcie jest ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6 - 16 lat). Jego celem jest rozbudzenie ciekawości poznawczej, stymulowanie rozwoju intelektualnego (poprzez udział w zajęciach edukacyjnych), jak również społecznego (poprzez udział w zajęciach warsztatowych z kompetencji miękkich).

Uniwersytet jest miejscem badań o szeroko rozumianej przyrodzie, naturalnie budzącej ciekawość dzieci. Jako obszar licznych zjawisk, przyroda (zachowania zwierząt, korzystanie z darów natury, badanie naturalnego środowiska życia) stanowi doskonałe tło do inspirowania młodych ludzi do twórczego myślenia oraz rozwijania zainteresowań i pasji. Atrakcyjne formy i tematy zajęć przyczynią się do propagowania kultury innowacyjności.

Zajęcia prowadzone są głównie na terenie Uniwersytetu przez pracowników naukowo-dydaktycznych. Takie rozwiązanie pozwala uczestnikom na zapoznanie się ze środowiskiem akademickim jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

 

Planowane efekty:

Projekt obejmie blisko 600 osób, z czego 518 nabędzie lub rozwinie kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne z poniższych obszarów:

  • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
  • umiejętność rozumienia,
  • krytyczne myślenie,
  • umiejętność uczenia się,
  • umiejętność pracy zespołowej w kontekście stanowiska pracy.

 

Wartość projektu: 499 862,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 484 866,40 zł

 

Jak wyglądają zajęcia edukacyjne w UPP? Przekonaj się, zaglądając do naszej galerii zdjęć.

Wydział LeśnyWydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o ZwierzętachWydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i Bioinżynierii
Wydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i BioinżynieriiWydział Rolnictwa i Bioinżynierii

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png