Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Projekt „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”

„Kompetencje kluczowe drogą do kariery” to projekt w którym udział wzięło 1800 uczniów z 40 szkół ponadgimnazjalnych z czterech województw: wielkopolskiego, lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju umiejętności kluczowych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości, wyboru ścieżki edukacyjnej a w efekcie wyboru kierunku studiów.

W ramach tego projektu wizytowało w naszej Uczelni dziewięć 45-osobowych grup uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Wielkopolski. Uczniowie odbyli zajęcia na Wydziałach: Hodowli i Biologii Zwierząt, Nauk o Żywności i Żywieniu, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Technologii Drewna, podczas których mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów. Przeprowadzone zostały również zajęcia laboratoryjne. Po zajęciach uczniowie mieli okazję zwiedzić pracownie, laboratoria i sale wykładowe na wydziałach oraz odwiedzili pilotową stację biotechnologii, Kolegium Rungego (muzeum i Katedrę Weterynarii). Zapoznali się również z ofertą dydaktyczną uczelni, kierunkami i specjalnościami jakie oferuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Galeria

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png