Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility PROJEKTY UMP | Centrum Kształcenia Ustawicznego

PROJEKTY UMP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od wielu lat prowadzi zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W ten sposób realizuje tzw. trzecią misję uczelni. Popularyzacja wiedzy pochodzącej z nauki jest priorytetem współczesnych uniwersytetów i głównym założeniem naszej inicjatywy nazwanej Uniwersytetem Młodych Przyrodników. Dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mamy szansę realizować wskazany cel na rzecz wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także mieszkańców Wielkopolski, którzy formalną naukę mają już za sobą. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację następujących projektów:

- Przyroda od A do Z. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników;

- Zostań młodym inżynierem środowiska. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników;

- Tego nie wiesz o drewnie. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników;

- Trzecia misja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników.

 

Szczegóły można poznać na stronach poszczególnych projektów wskazanych poniżej.

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png