Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Patronaty | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Patronaty

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął patronat nad klasą przyrodniczą V L.O. w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu objął patronat nad klasą przyrodniczą V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu. Ze strony Uczelni dokument podpisała Prorektor ds. Studiów – prof. dr hab. Monika Kozłowska, natomiast ze strony Liceum – Pani Dyrektor Barbara Płotkowiak.

Celem patronatu jest umożliwienie uczniom pogłębienia wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz zapoznanie ich z ofertą naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Młodzież będzie uczestniczyć w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach warsztatowych , laboratoryjnych oraz pracach wybranych kół naukowych. Współpraca odbywać się będzie na zasadzie non profit. Za koordynację organizacji zajęć z ramienia Uczelni odpowiedzialna jest Joanna Kędra.

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png