Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility INICJATYWA UNIWERSYTET MŁODYCH PRZYRODNIKÓW | Centrum Kształcenia Ustawicznego

INICJATYWA UNIWERSYTET MŁODYCH PRZYRODNIKÓW

27 czerwca 2018 roku Uchwałą Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu został powołany Uniwersytet Młodych Przyrodników (UMP). UMP to przedsięwzięcie edukacyjne, którego celem jest integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiegopoprzez prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych. Inicjatywa ta jest formalnym potwierdzeniem wieloletniej współpracy edukacyjnej ze szkołami.

Misją UMP  jest  popularyzacja  wiedzy  przyrodniczej  wśród  dzieci  i  młodzieży,w szczególności poprzez:

  1. rozwijanie zainteresowań, aktywności poznawczej i kreatywności;
  2. stymulowanie rozwoju intelektualnego i podnoszenie świadomości społecznej;
  3. pobudzanie do twórczego myślenia i rozwijanie pasji naukowych;
  4. wytworzenie świadomości potrzeby uczenia się;
  5. rozwijanie umiejętności działania w grupie, również w charakterze lidera;
  6. nauczanie przewidywania skutków wykonywanej działalności;
  7. prezentowanie środowiska akademickiego i uczelni jako miejsca naukowego oglądu rzeczywistości.

Obsługę administracyjną Uniwersytetu Młodych Przyrodników koordynuje Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), a przy realizacji zadań CKU współpracuje z innymi jednostkami UPP.

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png