Studia Podyplomowe

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii

Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół

Hortiterapia

Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej

Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem

 

Wydział Leśny i Technologii Drewna

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych

Drewno i tworzywa drewopochodne w budownictwie

Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych

Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Hodowla lasu I

Hodowla lasu II

Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli

MBA - Menedżer gospodarstwa leśnego

Podstawy gospodarki leśnej

Problemy współczesnego siedliskoznawstwa leśnego

Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

Urządzanie lasu

Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - monitoring, diagnostyka, pielęgnacja

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Dietetyka i planowanie żywienia

Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Agrotronika

Gospodarka odpadami organicznymi

Świadectwa i audyty energetyczne

 

Wydział Ekonomiczny

Działalność rolnicza w warunkach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

Integracja europejska – działalność rolnicza i obszary wiejskie

Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie

 

 

 Informator - Studia Podyplomowe 2017-2018

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png