Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Porozumienia o współpracy ze szkołami | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Porozumienia o współpracy ze szkołami

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zawiera z wielkopolskimi szkołami porozumienia o współpracy, w ramach którego strony uznają za ważne i celowe działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki poprzez organizowanie przedsięwzięć naukowo-badawczych, w szczególności takich jak zajęcia edukacyjne czy spotkania informujące młodzież o specyfice studiowania w naszej Uczelni.

 

Uczeń liceum na zajęciach na kierunku Biotechnologia

W ramach zawartego porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp., pan Konstanty Kinecki – uczeń klasy II Liceum, pod opieką Pani Auriki Torby-Dembińskiej uczestniczył w zajęciach ze studentami Biotechnologii. Konstanty Kinecki to uczeń wyjątkowo zdolny o szerokich zainteresowaniach, laureat konkursów przedmiotowych, przygotowujący się do Olimpiady Biologicznej i Ekologicznej. Realizuje on indywidualny program i tok nauczania, dlatego udział w zajęciach na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii poszerzył jego wiedzę. Na ćwiczeniach z Biochemii izolował DNA z zarodków pszenicy, a na Mikrobiologii wykonywał samodzielnie preparaty, obserwacje i obliczenia. Duże zainteresowanie wzbudziły ćwiczenia z Inżynierii genetycznej.

 

Młodzież z Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie

Ofertę dydaktyczną UPP przedstawił mgr inż. Wojciech Borzyszkowski zachęcając uczniów do podjęcia studiów, które pozwolą rozwinąć ich zainteresowania i pasje. Następnie młodzież wzięła udział w warsztatach pt.: „Budowa owoców i ich rodzaje” w Katedrze Botaniki przeprowadzonych przez dr Anetę Czarną.

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png