Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku EDYCJA 2 | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku EDYCJA 2

  1. „ŻEŃ-SZEŃ I SPÓŁKA – CZYLI ZIOŁA NA CIĘŻKIE CZASY I MOŻLIWOŚĆ ICH UPRAWY
    W OGRODZIE” – dr Barbara Frąszczak
  2. „JAK ROŚLINY REAGUJĄ NA STRESY?” – dr inż. Karolina Ratajczak, mgr Dominika Radzikowska
  3. „OCHRONA PRAW KONSUMENTÓW, CZYLI JAK NIE DAĆ SIĘ OSZUKAĆ” – Agnieszka Ciucias – Zastępca Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu
  4. „KWIATY W NASZYM ŻYCIU” – dr hab. Agnieszka Krzymińska
  5. „CO ZROBIĆ ABY PAMIĘTAĆ SWOJE SNY? KOMFORT UŻYTKOWANIA MATERACY MEBLOWYCH” – dr inż. Łukasz Matwiej
  6. „UŻYTKOWE ROŚLINY OZDOBNE – MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA ROŚLIN OZDOBNYCH NIE TYLKO DO DEKORACJI, ALE TAKŻE W KUCHNI, KOSMETYCE, FARMACJI” – dr Anita Schroeter-Zakrzewska
  7. „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA POKOLENIA X – RÓŻNICA POKOLENIOWA, PRZEDSIĘBIORCZE PROJEKTY GOSPODARCZE PODEJMOWANE PRZEZ SENIORÓW, ĆWICZENIA WARSZTATOWE NA KONCENTRACJĘ I DOBRĄ PRACĘ MÓZGU” – dr Monika Wojcieszak
  8. „CZY ODŻYWIASZ SIĘ PRAWIDŁOWO – WARSZTATY” – dr inż. Anna Malinowska

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png