O CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) inicjuje, wspomaga i koordynuje działania służące realizacji misji Uniwersytetu Prztrodniczego w Poznaniu w zakresie propagowania wiedzy oraz umożliwienia stałego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji w społeczeństwie.

Działania CKU wspierają wykorzystanie dorobku i potencjału Uniwersytetu i jego pracowników dla realizacji ważnych celów społecznych, w szczególności takich jak:
- rozwój społeczności lokalnej poprzez poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a także doskonalenie kwalifikacji zawodowych,
- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; rozwijanie oraz wzbogacanie zainteresowań, wiedzy, umiejętności dzieci i młodzieży,
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja intelektualna osób starszych,
- integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego.