Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O CKU | Centrum Kształcenia Ustawicznego

O CKU

logo cku.png

 

     Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) inicjuje, wspomaga i koordynuje działania służące realizacji misji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakresie propagowania wiedzy oraz umożliwienia stałego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji w społeczeństwie.

       Działania CKU wspierają wykorzystanie dorobku i potencjału Uniwersytetu i jego pracowników dla realizacji ważnych celów społecznych, w szczególności takich jak:

- rozwój społeczności lokalnej poprzez poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, a także doskonalenie kwalifikacji zawodowych,

- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej; rozwijanie oraz wzbogacanie zainteresowań, wiedzy, umiejętności dzieci i młodzieży,

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacja intelektualna osób starszych,

- integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego.

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png