Akademia Produkcji Prosiąt

Doskonalenie zawodowe przez całe życie wydaje się być dziś jedynym kierunkiem dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową i iść naprzód.

Sukces produkcji prosiąt, to kombinacja wielu elementów, od genetyki i żywienia, poprzez profilaktykę aż po organizację produkcji, w których wiedza jest elementem spajającym i warunkującym sukces ekonomiczny. Kurs w „Akademii produkcji prosiąt” to rozwój i wielostronne umiejętności zarówno teoretyczne jak i praktyczne użyteczne i  kluczowe do odniesienia sukcesu branży i na każdym stanowisku.

 

Dlaczego musimy uczyć się produkcji prosiąt

Jeszcze w roku 1997 Polska była piątym największym eksporterem wieprzowiny na świecie. Później było już tylko gorzej. Zmiany na globalnym rynku, przemiany polityczno-gospodarcze w kraju, choroba handlowa „uszyta na miarę”, ASF itp. itd. Dziś Polska to jeden z największych importerów wieprzowiny i drugi po Niemczech importer prosiąt na świecie, jednak krajowa gospodarka z tytułu braku nowych inwestycji w sektorze traci miliardy rocznie. Co optymistyczne, już wiele razy w naszej historii w najcięższych czasach nauka była podstawą i motorem późniejszego postępu (Hipolit Cegielski, Maksymilian Jackowski, ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Szczepan Toboła, Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski).

Wiedza, ciągle rozwijana przez naukowców, pozostaje nadal naszym atutem także w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, łącząc wieloletnie doświadczenie z innowacjami w zakresie genetyki technologii, komunikacji i organizacji, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielami branży może pomóc ponownie uplasować Polskę w czołówce producentów prosiąt. 

Dlaczego UP w Poznaniu

 1. Najlepsza uczelnia rolnicza w kraju (Ranking Perspektyw 2017, 2018oraz najlepszy
  w Polsce kierunek zootechnika w latach 2017, 2019, 2020)
 2. Uczelnia łącząca tradycję  z nowoczesnością
 3. Doświadczeni wykładowcy oraz praktycy biznesu z całej Polski
 4. Najwyższa jakość kształcenia
 5. Kompleksowy program
 6. Warsztatowy charakter zajęć
 7. Małe grupy uczestników
 8. Zajęcia dodatkowe sprzyjające integracji przedstawicieli branży

Uczestnicy

Kurs „Akademia produkcji prosiąt” dedykowany jest wszystkim osobom posiadającym wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (wymagane udokumentowanie) i co najmniej rok doświadczenia produkcyjnego.

Czas trwania kursu

Kurs trwa jeden semestr (min. 160 h zajęć).

Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym: w piątek 4-6 godz. zajęć od godziny 14:30, w sobotę 6-9 godz. zajęć od godz. 8:00, w niedzielę 4-6 godz. zajęć od godziny 8:00.

Terminy i miejsca zjazdów:

I zjazd 16-18.04.2021 UP w Poznaniu

II zjazd 23-25.04.2021 Zawory

III zjazd 07-09.05.2021 UP w Krakowie

IV zjazd 14-16.05.2021 Zawory

V zjazd 11-13.06.2021 UP w Poznaniu

VI zjazd 26.06.2021 UP w Poznaniu

Organizatorzy kursu oferują pomoc w znalezieniu miejsca zakwaterowania w czasie zjazdów (dr Magdalena Maćkowiak - magdalena.mackowiak@up.poznan.pl).

Koszt zakwaterowania pokrywają uczestnicy indywidualnie (nie jest wliczony w cenę kursu).

 

Prelegenci i  wykładowcy

Zajęcia poprowadzą najlepsi specjaliści z Polski. Kreatywni i inspirujący, tworzący unikalne projekty i posiadający ogromne doświadczenie branżowe.

Wśród nich:

 1. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UR Kraków)
 2. Prof. dr hab. Marek Świtoński (UP Poznań)
 3. Prof. dr hab. Wojciech Kapelański (UTP Bydgoszcz)
 4. Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól (UP Poznań)
 5. Prof. dr hab. Anna Rząsa (UP Wrocław)
 6. Prof. dr hab. Marcin Arciszewski (UP Lublin)
 7. Prof. dr hab. Daniel Korniewicz (firma LNB)
 8. Dr inż. Tomasz Schwarz (UR Kraków)
 9. Dr n. wet. Marian Porowski (prywatna klinika weterynaryjna)
 10. Dr inż. Janusz Wojtczak (UP Poznań)

Warunki ukończenia kursu oraz uzyskania świadectw

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie testu teoretycznego ze wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia elementów praktycznych kursu.

Absolwent otrzymuje sygnowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu świadectwo ukończenia kursu dokształcającego „Akademia produkcji prosiąt”.

Ramowy program kursu

Przedmiot/ blok zajęć        

   Liczba godzin

1. SUS SCROFA JAKO GATUNEK

9

2. GENETYKA

10

3. ZDROWIE I BIOASEKURACJA

10

4. ODCHÓW PROSIĄT

11

5. ROZRÓD

21

6. ŻYWIENIE

18

7. EKONOMICZNE ASPEKTY PRODUKCJI/

   NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI

16

8. KONSULTACJE INDYWIDUALNE I PODSUMOWANIE

2+3

9. PRAKTYKA PRODUKCYJNA

60

Razem wykłady + praktyka produkcyjna min.

         160 h

W trakcie kursu zaplanowano również dodatkowe atrakcje, których celem jest integracja przedstawicieli branży. 

Opłaty:

Koszt kursu to 16 000 złotych + należny podatek VAT 23%.

Dla uczestników I edycji kursu przewidziano 25% promocję, stąd koszt uczestnictwa wynosi

12 000 złotych + VAT 23%

Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs określonej na podstawie kosztów, w wysokości łącznie 14 760 zł brutto na rachunek bankowy: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894 z w tytule podając nr subkonta 293 53 080 oraz imienię i nazwisko Uczestnika,

z czego kwota 2 460 zł płatna jest w formie zaliczki do 15 marca, natomiast pozostała kwota 12 300 zł brutto płatna w terminie do 31 marca 2021r.

Zasady rekrutacji

Wniosek udziału w kursie należy uzupełnić, wydrukować, podpisać, a następnie skany dokumentów (wraz z wymaganymi załącznikami) przesłać do 15.03.2021r. na adres mailowy:

sylwia.graja-zwolinska@up.poznan.pl

Dokumenty w wersji papierowej prosimy przesłać pocztą tradycyjną do 31 marca na adres:

dr Sylwia Graja-Zwolińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

z dopiskiem „Akademia Produkcji Prosiąt”

Warunkiem zakwalifikowania do procesu rekrutacji jest wpłacenie zadatku w kwocie 2 460 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych). Zadatek będzie zaliczony jako częściowa zapłata za udział w kursie. Pozostałą kwotę 12 300 zł brutto uczestnik jest zobowiązany wpłacić do dnia 31.03.2021r.

Osobom nie zakwalifikowanym do udziału w kursie zadatek zostanie zwrócony na konto w terminie do 31.03.2021r. Osoby zakwalifikowane, które zrezygnowały z uczestnictwa w kursie po terminie 15.03.2021r., tracą prawo do zwrotu wpłaconego zadatku.

Decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na kurs zostaną przesłane kandydatom drogą mailową do dnia 25.03.2021r.

Kontakt:

dr Sylwia Graja-Zwolińska (sprawy organizacyjne) 607 682 113

dr Magdalena Maćkowiak (sprawy organizacyjne) 608 896 000

dr Janusz Wojtczak (kierownik kursu) 669 998 713

...

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png