Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Akademia Produkcji Prosiąt | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Akademia Produkcji Prosiąt

Doskonalenie zawodowe przez całe życie wydaje się być dziś jedynym kierunkiem dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową i iść naprzód. Sukces produkcji prosiąt, to kombinacja wielu elementów, od genetyki i żywienia, poprzez profilaktykę aż po organizację produkcji, w których wiedza jest elementem spajającym i warunkującym sukces ekonomiczny. Kurs w „Akademii produkcji prosiąt” to rozwój i wielostronne umiejętności zarówno teoretyczne jak i praktyczne użyteczne i  kluczowe do odniesienia sukcesu branży i na każdym stanowisku.

 

Dlaczego musimy uczyć się produkcji prosiąt

Jeszcze w roku 1997 Polska była piątym największym eksporterem wieprzowiny na świecie. Później było już tylko gorzej. Zmiany na globalnym rynku, przemiany
polityczno-gospodarcze w kraju, choroba handlowa „uszyta na miarę”, ASF itp. itd. Dziś Polska to jeden z największych importerów wieprzowiny i największym importerem prosiąt na świecie, a krajowa gospodarka z tytułu braku nowych inwestycji w sektorze traci miliardy rocznie. Co optymistyczne, już wiele razy w naszej historii w najcięższych czasach nauka była podstawą i motorem późniejszego postępu (Hipolit Cegielski, Maksymilian Jackowski, ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Szczepan Toboła, Karol Marcinkowski, Dezydery Chłapowski).

Wiedza, ciągle rozwijana przez naukowców, pozostaje nadal naszym atutem także w zakresie chowu i hodowli trzody chlewnej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, łącząc wieloletnie doświadczenie z innowacjami w zakresie genetyki technologii, komunikacji i organizacji, we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi oraz przedstawicielami branży może pomóc ponownie uplasować Polskę w czołówce producentów prosiąt.  

Dlaczego UP w Poznaniu

 1. Najlepsza uczelnia rolnicza w kraju (Ranking Perspektyw 2017, 2018  oraz najlepszy w Polsce kierunek zootechnika w latach 2017, 2019, 2020)
 2. Uczelnia łącząca tradycję  z nowoczesnością
 3. Doświadczeni wykładowcy oraz praktycy biznesu z całej Polski
 4. Najwyższa jakość kształcenia
 5. Kompleksowy program
 6. Warsztatowy charakter zajęć
 7. Małe grupy uczestników
 8. Zajęcia dodatkowe sprzyjające integracji przedstawicieli branży

Uczestnicy

Kurs „Akademia produkcji prosiąt” dedykowany jest wszystkim osobom posiadającym wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe (wymagane udokumentowanie) i co najmniej rok doświadczenia produkcyjnego.

Czas trwania kursu

Kursa trwa jeden semestr (min. 160 h zajęć). Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym, w piątek 4-6 godz. zajęć od godziny 14:30, w sobotę 8-11 godz. zajęć od godz. 8:00, w niedzielę 4-6 godz. zajęć od godziny 8:00.

Terminy i miejsca zjazdów:

I zjazd 07-09.10.2022 UP w Poznaniu

II zjazd – wyjazd studyjny Dania 26-30.10.2022

III zjazd 25-27.11.2022 UPP w Krakowie

IV zjazd 02-04.12.2022 w Zaworach

V zjazd 20-22.01.2023 UP we Wrocławiu

VI zjazd 12.02.2023 UP w Poznaniu

Organizatorzy kursu oferują pomoc w znalezieniu miejsca zakwaterowania w czasie zjazdu (magdalena.mackowiak@up.poznan.pl). Koszt zakwaterowania pokrywają uczestnicy indywidualnie (nie jest wliczony w cenę kursu).

 

Prelegenci i  wykładowcy

Zajęcia poprowadzą najlepsi fachowcy branżowi z Polski. Kreatywni i inspirujący, tworzący unikalne projekty i posiadający ogromne doświadczenie branżowe.

Wśród nich:

 1. Prof. dr hab. Zygmunt Pejsak (UR Kraków)
 2. Prof. dr hab. Marek Świtoński (UP Poznań)
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól (UP Poznań)
 4. Prof. dr hab. Roman Kołacz (UMK Toruń)
 5. Prof. dr hab. Grzegorz Woźniakowski (UMK Toruń)
 6. Prof. dr hab. Anna Rząsa (UP Wrocław)
 7. Prof. dr hab. Marcin Arciszewski (UP Lublin)
 8. Prof. dr hab. Daniel Korniewicz (firma LNB)
 9. Prof. dr Tomasz Schwarz (UR Kraków)
 10. Dr n. wet. Marian Porowski (prywatna klinika weterynaryjna)

 

Warunki ukończenia kursu oraz uzyskania świadectw

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie testu teoretycznego ze wszystkich przedmiotów oraz uzyskanie pozytywnej oceny zaliczenia elementów praktycznych studiów.

Po ukończeniu kursu absolwent otrzymuje sygnowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu świadectwo ukończenia kursu dokształcającego „Akademia produkcji prosiąt”.

Ramowy program kursu

Przedmiot/ blok zajęć (min)       

   Liczba godzin

1. SUS SCROFA JAKO GATUNEK

15

2. GENETYKA

6

3. ZDROWIE I BIOASEKURACJA

22

4. ODCHÓW PROSIĄT

12

5. ROZRÓD

14

6. ŻYWIENIE

22

7. EKONOMICZNE ASPEKTY PRODUKCJI/

   NOWOCZESNE TECHNOLOGIE PRODUKCJI

10

 

 

 8. PRAKTYKA PRODUKCYJNA

60

Razem wykłady + praktyka produkcyjna min.

         160 h

 

 

W trakcie kursu zaplanowano również dodatkowe atrakcje, których celem jest integracja przedstawicieli branży. 

 

Opłaty:

Koszt kursu to 16 000 złotych + należny podatek VAT 23%.

Dla uczestników II edycji kursu przewidziano promocję wynikającą z dofinansowania kursu z „Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego”, stąd koszt uczestnictwa wynosi

6 000 złotych + VAT 23%

Zasady rekrutacji

Wniosek udziału w kursie należy uzupełnić, wydrukować, podpisać, a następnie skan dokumentów (wraz z wymaganymi załącznikami) przesłać do 20.09.2022r. na adres mailowy:

dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska

sylwia.graja-zwolinska@up.poznan.pl

 

Wymagane dokumenty to:

- poświadczona z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów kierunkowych lub kopia świadectwa ukończenia kierunkowej szkoły średniej wraz z dokumentem potwierdzającym przynajmniej roczne doświadczenie produkcyjne;

- podpisana przez uczestnika umowa uczestnictwa w kursie;

- potwierdzenie przelewu opłaty za udział w kursie;

- podpisana przez uczestnika klauzula informacyjna UPP;

- zdjęcie typu dowodowego 1 sztuka.

Dokumenty w wersji papierowej prosimy przesłać pocztą tradycyjną do 30 września na adres poniżej lub dostarczyć osobiście podczas I-go zjazdu kursu w Poznaniu:

Sylwia Graja-Zwolińska

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

z dopiskiem „Akademia Produkcji Prosiąt”

 

Warunkiem zakwalifikowania do procesu rekrutacji jest wpłacenie opłaty uczestnictwa 7 380,00 złotych (brutto).

Decyzje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na kurs zostaną przesłane kandydatom drogą mailową najpóźniej do dnia 30.09.2022 r.

 

 

...

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png