Kursy dla pszczelarzy

KURS DLA POCZATKUJĄCYCH PSZCZELARZY 

Informacja o rekrutacji na kolejną edycję kursu zostanie zamieszczona w listopadzie 2021r.

 

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pszczelarstwem, pragnących poznać biologię pszczoły miodnej oraz podstawowe zasady prowadzenia pasieki. Tych, którzy właśnie założyli swoją pierwszą pasiekę lub dopiero planują hobbystycznie zająć się pszczołami.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18-go roku życia oraz brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w pasiece.

Zajęcia odbywać będą się od lutego/marca do końca czerwca (10 spotkań po 4h dydaktyczne) w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (część teoretyczna) oraz w pasiece w Stacji terenowej tego Zakładu w Swadzimiu koło Poznania (część praktyczna). Kurs zakończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.
Kurs prowadzony będzie przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz pszczelarzy z wieloletnią praktyką.

Obejmować będą wykłady teoretyczne, zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne.
Tematyka wykładów obejmować będzie:

  • biologia pszczoły miodnej i rodziny pszczelej
  • gospodarka pasieczna
  • choroby i szkodniki pszczół
  • podstawy botaniki pszczelarskiej

W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci poznają:

  • morfologiczne i anatomiczne przystosowanie pszczół do pełnienia funkcji życiowych
  • pozyskanie i znaczenie produktów pszczelich
  • zbijanie ramek, przygotowanie węzoramek

Zajęcia praktyczne obejmą:

  • przeglądy rodzin
  • przygotowanie rodzin do produkcji miodu
  • miodobranie

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png