Kursy dla pszczelarzy

KURS DLA POCZATKUJĄCYCH PSZCZELARZY 

W roku akdemickim 2020/2021 nowa rekrutacja nie będzie prowadzona.

Z uwagi na pandemię ubiegłoroczna edycja została przerwana i będzie kontynuowana w roku akdemickim 2020/2021.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pszczelarstwem, pragnących poznać biologię pszczoły miodnej oraz podstawowe zasady prowadzenia pasieki. Tych, którzy właśnie założyli swoją pierwszą pasiekę lub dopiero planują hobbystycznie zająć się pszczołami.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18-go roku życia oraz brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w pasiece.

Zajęcia odbywać będą się od marca do końca czerwca 2019 roku (10 spotkań po 4h dydaktyczne) w Zakładzie Hodowli Owadów Użytkowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (część teoretyczna) oraz w pasiece w Stacji terenowej tego Zakładu w Swadzimiu koło Poznania (część praktyczna). Kurs zakończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.
Kurs prowadzony będzie przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz pszczelarzy z wieloletnią praktyką.

Obejmować będą wykłady teoretyczne, zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne.
Tematyka wykładów obejmować będzie:

  • biologia pszczoły miodnej i rodziny pszczelej
  • gospodarka pasieczna
  • choroby i szkodniki pszczół
  • podstawy botaniki pszczelarskiej

W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci poznają:

  • morfologiczne i anatomiczne przystosowanie pszczół do pełnienia funkcji życiowych
  • pozyskanie i znaczenie produktów pszczelich
  • zbijanie ramek, przygotowanie węzoramek

Zajęcia praktyczne obejmą:

  • przeglądy rodzin
  • przygotowanie rodzin do produkcji miodu
  • miodobranie

Koszt kursu 250 PLN, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png