Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kurs dokształcający dla pszczelarzy | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kurs dokształcający dla pszczelarzy

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PSZCZELARZY

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pszczelarstwem, posiadających pasiekę i pragnących pogłębić swoja wiedzę w tym zakresie. Tematyką kursu będą:

 • Teoretyczne podstawy pszczelnictwa
 • Technologia wychowu i unasieniania matek pszczelich
 • Choroby i szkodniki pszczół

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18-go roku życia oraz brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w pasiece.

Zajęcia odbywać będą się od lutego/marca do lipca 2024 roku (10 spotkań po 4. godz. dydaktyczne) w Pracowni Pszczelnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (część teoretyczna) oraz w Gospodarstwie pasiecznym Fliszkiewicz w Potrzanowie koło Skoków (część praktyczna). Kurs zakończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.

Kurs prowadzony będzie przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, lekarza weterynarii – specjalisty z zakresu chorób pszczół oraz pszczelarza z wieloletnią praktyką.

Obejmować będą wykłady teoretyczne, zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne.

Tematyka wykładów obejmować będzie:

 • Przegląd nadrodziny Apoidea.
 • Biologia rodziny pszczelej.
 • Organizacja hodowli pszczoły miodnej oraz metody intensyfikacji produkcji pasiecznej.
 • Rasy pszczół i programy hodowlane.
 • Ekonomika produkcji pszczelarskiej.
 • Wykorzystanie pożytków pszczelich
 • Diagnozowanie i zwalczanie chorób czerwia (AFB, EFB) i pszczół dorosłych (nosematoza).

W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci poznają:

 • Metody wykrywania porażenia pszczół roztoczem Varroa destructor; metody zwalczania
 • Anatomia układu rozrodczego trutnia i matki

Zajęcia praktyczne obejmą:

 • Technika inseminacji.
 • Sposoby poddawaniA matek
 • Przygotowanie rodzin wychowujących.
 •  Wychów matek z przekładaniem larw.
 • Unasienianie naturalne z wykorzystaniem ulików weselnych.

 

REKRUTACJA

Koszt kursu 450 PLN, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 8 - 14.01.2024 r. elektronicznie.

Z uwagi na wyczerpaną liczbę miejsc rekrutacja została zakończona.

 

Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na kurs zostaną przesłane kandydatom mailowo.

Osobom przyjętym na kurs zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć.

Kurs zostanie uruchomiony po zrekrutowaniu minimalnej liczby uczestników.

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png