Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kurs dla początkujących pszczelarzy | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kurs dla początkujących pszczelarzy

KURS DLA POCZATKUJĄCYCH PSZCZELARZY

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pszczelarstwem, pragnących poznać biologię pszczoły miodnej oraz podstawowe zasady prowadzenia pasieki. Tych, którzy właśnie założyli swoją pierwszą pasiekę lub dopiero planują hobbystycznie zająć się pszczołami. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18-go roku życia oraz brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w pasiece.

Zajęcia odbywać będą się od lutego/marca do końca czerwca 2024 roku (10 spotkań po 4h dydaktyczne) w Pracowni Pszczelnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (część teoretyczna) oraz w pasiece w Stacji terenowej tego Zakładu w Swadzimiu koło Poznania (część praktyczna). Kurs zakończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.

Kurs prowadzony będzie przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz pszczelarzy z wieloletnią praktyką.

Obejmować będzie wykłady teoretyczne, zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne.

Tematyka wykładów obejmować będzie:

  • biologia pszczoły miodnej i rodziny pszczelej
  • gospodarka pasieczna
  • choroby i szkodniki pszczół
  • podstawy botaniki pszczelarskiej

W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci poznają:

  • morfologiczne i anatomiczne przystosowanie pszczół do pełnienia funkcji życiowych
  • sposoby pozyskiwania i znaczenie produktów pszczelich
  • technikę przygotowania węzoramek

Zajęcia praktyczne obejmą:

  • przeglądy rodzin
  • przygotowanie rodzin do produkcji miodu
  • miodobranie

 

REKRUTACJA

Koszt kursu 450 PLN, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbędzie się w dniach 8 - 14.01.2024 r. elektronicznie.

Z uwagi na wyczerpaną liczbę miejsc rekrutacja została zakończona.

 

Decyzje o przyjęciu albo nieprzyjęciu na kurs zostaną przesłane kandydatom mailowo.

Osobom przyjętym na kurs zostaną przesłane szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć.

Kurs zostanie uruchomiony po zrekrutowaniu minimalnej liczby uczestników.

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png