Kurs dla początkujących pszczelarzy

KURS DLA POCZATKUJĄCYCH PSZCZELARZY

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pszczelarstwem, pragnących poznać biologię pszczoły miodnej oraz podstawowe zasady prowadzenia pasieki. Tych, którzy właśnie założyli swoją pierwszą pasiekę lub dopiero planują hobbystycznie zająć się pszczołami. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie 18-go roku życia oraz brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w pasiece.

Zajęcia odbywać będą się od marca do końca czerwca 2022 roku (10 spotkań po 4h dydaktyczne) w Pracowni Pszczelnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (część teoretyczna) oraz w pasiece w Stacji terenowej tego Zakładu w Swadzimiu koło Poznania (część praktyczna). Kurs zakończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego.

Kurs prowadzony będzie przez samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz pszczelarzy z wieloletnią praktyką.

Obejmować będą wykłady teoretyczne, zajęcia laboratoryjne oraz zajęcia praktyczne.

Tematyka wykładów obejmować będzie:

  • biologia pszczoły miodnej i rodziny pszczelej
  • gospodarka pasieczna
  • choroby i szkodniki pszczół
  • podstawy botaniki pszczelarskiej

W czasie zajęć laboratoryjnych kursanci poznają:

  • morfologiczne i anatomiczne przystosowanie pszczół do pełnienia funkcji życiowych
  • sposoby pozyskiwania i znaczenie produktów pszczelich
  • technikę przygotowania węzoramek

Zajęcia praktyczne obejmą:

  • przeglądy rodzin
  • przygotowanie rodzin do produkcji miodu
  • miodobranie

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Koszt kursu w roku akademickim 2021/2022 wynosi 350 PLN.

Rekrutacja zakończyła się 6.02.2022r.

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png