Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kontakt | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

mgr Agnieszka Kurasz
tel. 61 848 70 26
e-mail: cku@up.poznan.pl

Kierownik 
mgr Joanna Matuszak
tel. 61 846 61 46
e-mail: joanna.matuszak@up.poznan.pl 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png