Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility EDYCJA 11 | Centrum Kształcenia Ustawicznego

EDYCJA 11

Zajęcia w ramach 11 edycji Przyrodniczego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (semestr zimowy 2022/2023)

DATA TEMAT ZAJĘĆ PROWADZĄCY MIEJSCE WSTĘP WOLNY / ZAPISY

14.10.2022r.

g. 15:30

piątek

wykład:

BIEGAJĄC ZA BIEGACZAMI, CZYLI O RÓŻNORODNOŚCI OWADÓW I PASJI DO ENTOMOLOGII

 Głównymi zagadnieniami poruszonymi podczas prelekcji będą różnorodność biologiczna owadów oraz jej znaczenie dla przyrody i człowieka. Wykładowca opowie również o swojej pasji do entomologii i o wyjątkowej rodzinie chrząszczy jaką się zajmuje, czyli o biegaczowatych (Carabidae), których najbardziej znanymi przedstawicielami są biegacze (Carabus). Dowiemy się o ich różnych zwyczajach pokarmowych, przystosowaniach oraz zagrożeniach wynikających z działań człowieka.

prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz

Collegium Maximum,

ul. Wojska Polskiego 28

sala A

WSTĘP WOLNY

17.11.2022r.

g. 15:00

czwartek

wykład:

ZIELONY KAPITAŁ LUDZKOŚCI, CZYLI OD ZIEMI DO PIENIĘDZY

Istota i znaczenie drzew w architekturze miasta oraz korzyści jakie wynikają z ich nasadzeń są bezsporne. Drzewa dostarczają waloru estetycznego miastu, a jako aktywa miasta przynoszą korzyści finansowe. Na wykładzie słuchacze dowiedzą się jak długo żyje drzewo, jakie są korzyści z utrzymania drzew w mieście oraz jak i przede wszystkim ile miasto zarabia na drzewach. 

dr inż. Małgorzata Węgrzyńska

Collegium Maximum,

ul. Wojska Polskiego 28

sala A

WSTĘP WOLNY

24.11.2022r.

g. 15:00

czwartek

wykład:

WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE I PROZDROWOTNE GRZYBÓW

prof. dr hab. Marek Siwulski

Kolegium Zembala,

ul. Dąbrowskiego 159,

sala wykładowa nr 2

WSTĘP WOLNY

1.12.2022r.

g. 15:00

czwartek

wykład:

CUKRZYCA, HIPERGLIKEMIA? POZNAJ ROŚLINY, KTÓRE MOGĄ BYĆ DLA NAS WSPARCIEM

Prelekcja będzie miejscem do przyjrzenia się surowcom roślinnym, tym bardziej i mniej znanym, które mogą wspierać diabetyków. Przedstawione zostaną mechanizmy ich działania na pacjentów oraz możliwości wykorzystania w praktyce kulinarnej. Przyjrzymy się również aspektowi profilaktycznego stosowania ciekawych roślin i różnych ich elementów, dla zmniejszenia ryzyka hiperglikemii. 

dr inż. Monika Przeor

Collegium Maximum,

ul. Wojska Polskiego 28

sala A

WSTĘP WOLNY

8.12.2022r.

g. 15:00

czwartek

wykład:

PROBIOTYKI - KIEDY DZIAŁAJĄ?

Na wykładzie przedstawione zostaną wymogi, które powinny spełniać preparaty i żywność probiotyczna stawiane przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności w konfrontacji do sytuacji panującej na rynku.

Bezpieczeństwo stosowania produktów probiotycznych i rady praktyczne.

prof. UPP dr hab. Marcin Schmidt

Collegium Maximum,

ul. Wojska Polskiego 28

sala A

WSTĘP WOLNY

9.12.2022r.

GRUPA 

I g. 11:00

II g. 13:00 

piątek

warsztat:

ROZPOZNAWANIE CHORÓB WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN W UPRAWACH OGRODNICZYCH

dr hab. Lidia Irzykowska

dr inż. Agnieszka Rosińska

Kolegium Zembala,

ul. Dąbrowskiego 159,

sala nr 9 katedry Fitopatologii i Nasiennictwa

WYMAGANE ZAPISY

 

19.01.2023r.

g. 15:00

czwartek

wykład:

ROLNICTWO 4.0.

Z początkiem XXI świat wkroczył w czwartą rewolucję przemysłową (Przemysł 4.0). Ta rewolucja dotyczy także rolnictwa (Rolnictwo 4.0).

Dlaczego Rolnictwo 4.0? Odpowiedź jest prosta: rolnictwo musi być bardziej wydajne.. Według przewidywań ONZ w 2030 r. ludność naszej planety osiągnie poziom 8,3 mld, a do 2050 r. liczba mieszkańców może się zwiększyć do 9,6 mld. Konsekwencje tego wzrostu, zarówno dla jednostki, jak i społeczności światowej będą niekorzystne, choćby ze względu na niedobór żywności i surowców. Z przeprowadzonych badań i analiz wynika, że częściowe rozwiązanie tych problemów mogą zapewnić tylko nowe inteligentne technologie produkcji, czyli Rolnictwo 4.0. Ocenia się, że rolnictwo jest tym obszarem produkcji, któremu technologie 4.0 mogą przynieść największe korzyści. Wykład obejmuje scharakteryzowanie założeń Rolnictwa 4.0 oraz przedstawienie wybranych przykładów rozwiązań technicznych z tego zakresu.

 dr inż. Mirosław Czechlowski

Collegium Maximum,

ul. Wojska Polskiego 28

sala A

WSTĘP WOLNY

20.01.2023r.

GRUPA

I g. 10:00 

II g. 12:00 

piątek

warsztat:

WĘŻYMORD - WARZYWO WARTE POZNANIA?

dr inż. Jolanta Lisiecka

Kolegium Zembala,

ul. Dąbrowskiego 159,

sala nr 23

WYMAGANE ZAPISY

 

26.01.2023r.

g. 15:00

czwartek

wykład:

CZŁOWIEK I DRZEWA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, KONFLIKT CZY SYMBIOZA

Drzewa jako rośliny długowieczne o znacznych rozmiarach mogą generować ryzyko wystąpienia wypadku, z drugiej zaś strony często stanowią cenne przyrodniczo obiekty o dużym znaczeniu społecznym.

Wykład będzie dotyczył wzajemnego odziaływania drzew i społeczeństwa w przestrzeni publicznej oraz w obszarach leśnych.

Na wykładzie zostaną poruszone również aspekty prawne związane z  odpowiedzialnością za drzewa.

prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Jelonek

Collegium Maximum,

ul. Wojska Polskiego 28

sala A

WSTĘP WOLNY

 

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png