Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

Oferta kursów uzupełniających kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.

Szczegółowe informacje: https://www1.up.poznan.pl/cku/kursy-uzupelniajace