Dyżury

mgr Sławomir Juryta
Kierownik CKF, Wykładowca

Dyżur:
wtorek 12:30-13:30
slawomir.juryta@up.poznan.pl

dr Aleksandra Nowak
Starszy Wykładowca

Dyżur:
poniedziałek 10:00-11:00
aleksandra.nowak@up.poznan.pl

mgr Karolina Dopierała
Prezes Klubu Uczelnianego AZS, Starszy Wykładowca

Dyżur:
poniedziałek 8:30-9:30
karolina.dopierala@up.poznan.pl

mgr Katarzyna Muszkieta
Asystent

Dyżur:
czwartek 12:30-13:30
katarzyna.muszkieta@up.poznan.pl

mgr Julia Samulczyk
Wykładowca

Dyżur:
wtorek 15:30-16:30
julia.samulczyk@up.poznan.pl

dr Mateusz Radojewski
Instruktor
Informacja w portierni i sekretariacie
mateusz.radojewski@up.poznan.pl
mgr Rafał Gozdecki
Instruktor

Dyżur:
wtorek 11:00-12:00
rafal.gozdecki@up.poznan.pl