ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

  • ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA ‘OWADOGRÓD’
  • ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA NA OBSZARZE BAGIENNYM DOLINY RZEKI TROJANKI W ARBORETUM LEŚNYM W ZIELONCE

   

Ścieżka przyrodnicza obszaru bagiennego w Arboretum Leśnym w Zielonce została wytyczona na torfowisku przejściowym, (które porośnięte jest olsem) przy zbiorniku i rzece Trojance. Celem ścieżki dydaktycznej jest pokazanie charakteru terenów podmokłych, zwrócenie uwagi na ich wartość oraz konieczność ochrony. Ścieżka jest wytyczona
w urozmaiconym terenie, umożliwiającym pełną obserwację cennych elementów przyrodniczych.

Kontakt

Zielonka 6,
62-095 Murowana Goślina,
tel. 664 703 274
e-mail: arboretum@up.poznan.pl

fb.png