Historia

Arboretum Leśne jest jednostką Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, znajdującą się w samym sercu Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" w miejscowości Zielonka w gminie Murowana Goślina. Powstało w 1979 r. z inicjatywy prof. dr hab. Jana Meisnera dziekana Wydziału Leśnego ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu, wykonane jako czyn społeczny studentów i pracowników Akademii.

Obecnie Arboretum Leśne stanowi obiekt dydaktyczny, naukowy, przyrodniczy i kulturowy. Umożliwia licznym grupom zwiedzających poznanie wiele różnych gatunków roślin z Polski i ze świata. Na powierzchni 86 ha zgromadzono ok. 1100 gatunków i odmian drzew
i krzewów oraz 560 zinwentaryzowanych roślin zielnych, które wprowadzone są według wymagań siedliskowych. Arboretum podzielone jest na dwie części, 23 ha stanowi park krajobrazowo – dendrologiczny, pozostałe 63 ha stanowią powierzchnie drzewostanowe.
W arboretum znajdują się kolekcje roślin wodnych i bagiennych, roślin wrzosowatych
oraz użytkowych. Ponadto założone są zachowawcze powierzchnie drzewostanowe gatunków rodzimych i obcego pochodzenia (ex situ) wykorzystywane do prowadzenia badań. Ważną
z formą działalności arboretum jest szeroko pojęta edukacja i popularyzacja wiedzy botanicznej skierowana do uczniów wszystkich szczebli szkół a także dla osób dorosłych. 

Kontakt

Zielonka 6,
62-095 Murowana Goślina,
tel. 618 113 806; 664 703 274
e-mail: arboretum@up.poznan.pl

fb.png