Biologia stosowana – studia magisterskie

Studia

Studia magisterskie na kierunku Biologia stosowana trwają 4 semestry (2 lata) i zaczynają się w październiku.

Absolwent studiów drugiego stopnia nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych (przemysł, administracja, placówki ochrony przyrody) w zakresie podstawowej analityki (obsługa aparatury, zasady analizy materiału biologicznego).

Program studiów: Załącznik nr 2 do uchwały nr 326/2019 Senatu UPP

Specjalizacje magisterskie:

  • Biologia eksperymentalna (plan studiów 2020/2021)
  • Biologia roślin (plan studiów 2020/2021)
  • Biologia zwierząt (plan studiów 2020/2021)

Rekrutacja

Portal rekrutacyjny UP Poznań