Turystyka przyrodnicza

Studia magisterskie


Dziekanat
mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl

Aktualności – informacje dla wszystkich kierunków


Opiekunowie lat:

Rok 2 (2017/2018) – dr inż. Wojciech Andrzejewski
andrzejewski@up.poznan.pl


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
2018-2019

Tematyka prac magisterskich 2017/2018
Tematyka prac magisterskich 2018/2019

Wydziałowe zasady redagowania prac dyplomowych

Wzory pism i strony tytułowej (Documents in English)


Studia

Uchwała nr 140/2014 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia

Plany studiów:
2017/2018
2016/2017

2015/2016
2014/2015

Przedmioty do wyboru

Kierunkowy Zespół ds Jakości Kształcenia


Sylabusy przedmiotów
____________________________________________________________________

Koło Naukowe Turystyki

Praktyka Nauce