Jednostki wewnętrzne [Departments]

Instytut Zoologii
Institute of Zoology
  • Pracownia Pszczelnictwa
  • Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury
  • Pracownia Zoologii
  • Pracownia Neurobiologii
Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki
  • Pracownia Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej
Katedra Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt
Department of Animal Physiology, Biochemistry and biostructure
  • Pracownia Anatomii Zwierząt
  • Pracownia Histologii i Embriologii Zwierząt
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt
Department of Genetics and Animal Breeding
Katedra Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców
Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment
Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych
Katedra Rozrodu Zwierząt
Katedra Turystyki Wiejskiej
Katedra Żywienia Zwierząt
Wydziałowa Pracownia Komputerowa
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej