Wydziałowe Zespoły ds. Ewaluacji

Wydziałowy zespół ds. przygotowania kryterium I ewaluacji
1.  prof. UPP dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk-przewodnicząca
2.  dr Alicja Borowska
3.  dr Anna Jęmczyk
4.  dr Bartosz Kierończyk
5.  dr Ewelina Prozorowska
6.  mgr Joanna Składanowska Baryza
7.  dr Natalia Sowińska
8.  dr Sebastian Smulski
9.  dr Maria Urbańska
10.  dr Tatiana Wojciechowicz
11.  dr Anita Zaworska-Zakrzewska
12.  mgr Daniel Stanisławski

Wydziałowy zespół ds. przygotowania kryterium III ewaluacji
1.  prof. UPP dr hab. Katarzyna Szkudelska – przewodnicząca
2.  prof. dr hab. Damian Józefiak
3.  prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek
4.  prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz
5.  prof. UPP dr hab. Tomasz Strabel
6.  prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
7.  prof. UPP dr hab. Ewelina Warzych-Plejer