Procedury weryfikacji rozpraw

Procedury weryfikacji oryginalności
i samodzielności przygotowania prac doktorskich
w celu zapobiegania i wykrywania plagiatów