Wzory pism

Wnioski o zaliczenie przedmiotu bez udziału w zajęciach

Wniosek – załącznik 1 (word)
Wniosek – załącznik 2 (word)

Podanie o warunkowy wpis na kolejny semestr

Podanie o wznowienie studiów

Podanie o wznowienie studiów do Prorektora ds. Studiów

Podanie o zmianę formy studiów

Podanie o indywidualną organizację studiów

Podanie o wyznaczenie innego terminu płatności za studia

Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej

Podanie o udzielenie urlopu krótkoterminowego

Podanie o udzielenie urlopu długoterminowego

Podanie o powtarzanie semestru

Podanie o rozłożenie na raty płatności za studia

Podanie o zmianę promotora lub tematu pracy dyplomowej

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej
do Prodziekana
do Rady Programowej Kierunku Studiów

OŚWIADCZENIE o zaliczeniu w-f dla studiów niestacjonarnych

Odwołanie od decyzji do Prorektora ds. Studiów