Studium doktoranckie

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prowadzi studia doktoranckie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w zakresie dyscyplin Zootechnika i rybactwo oraz Nauki biologiczne.

Doktoranci przyjęci na rok akademicki 2018/2019 i wcześniej są uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez Studium Doktoranckie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Doktoranci przyjęci na rok akademicki 2019/2020 i później są doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wydział współprowadzi studia doktoranckie Szkoły Doktorskiej.


Studium Doktoranckie

Kierownik SD – Prof. dr hab. Maciej Szydłowski
ul. Wołyńska 33, pok. 47A
Email: maciej@up.poznan.pl
Web: http://merlin.up.poznan.pl/~mcszyd/ 

E.Pruszynska

Sekretarz – dr Ewa Pruszyńska-Oszmałek
ul. Wołyńska 35, pokój 106
Email: ewaprusz@up.poznan.pl
Prosimy o zwracanie się w sprawach dotyczących Studium Doktoranckiego w piątki w godzinach 9-13.