RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW BIOLOGIA STOSOWANA

Przewodniczący:
dr Paweł Kołodziejski

Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Iwona Morkunas
prof. dr hab. Joanna Śliwowska
prof. UPP dr hab. Janusz Kloskowski
dr hab. Oskar Wasielewski
dr Sofia Celewicz
dr Weronika Banaszak-Cibicka
dr Kinga Skieresz-Szewczyk
dr Marcin Tobółka
dr Tatiana Wojciechowicz

Przedstawiciele studentów:
Natalia Ankudo-Jankowska
Patryk Janicki

Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:
dr inż. Rafał Kurczewski
dr Przemysław Szwajkowski

Zarządzenie nr 179/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 15 października 2020 roku