RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW ANIMAL PRODUCTION MANAGEMENT

Przewodniczący:
prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz

Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek
prof. UPP dr hab. Tomasz Szkudelski
dr hab. Jakub Cieślak
dr hab. Marcin Górecki
dr hab. Jolanta Komisarek
dr hab. Ewa Skrzypczak
dr inż. Wojciech Andrzejewski
dr inż. Marcin Hejdysz
dr inż. Bartosz Kierończyk
dr inż. Robert Mikuła
dr inż. Marcin Pszczoła
dr inż. Mateusz Rawski
dr Ewa Sell-Kubiak

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego:
Leszek Hądzlik
Szymon Powałowski

Zarządzenie nr 177/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu z dnia 15 października 2020 roku