RADA PROGRAMOWA KIERUNKU STUDIÓW AGROTURYSTYKA

Przewodniczący:
dr inż. Jarosław Uglis

Nauczyciele akademiccy:
prof. UPP dr hab. Marek Stanisz
dr hab. Ryszard Steppa

Przedstawiciele studentów:
Maja Budzisz
Nicole Pietek

Przedstawiciel otoczenia społeczno-gospodarczego:
Krystyna Święcicka

Zarządzenie nr 176/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
z dnia 15 października 2020 roku