Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne

Materiały dla członków Rady

Materiały niejawne dla członków Rady

Planowane posiedzenia Rady w roku 2020

28.05 i  2.07

Skład Rady

Przewodnicząca: prof. dr hab. Joanna Śliwowska
Członkowie:
– prof. dr hab. Iwona M. Morkunas – Katedra Fizjologii Roślin (WOiAK)
– prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Instytut Zoologii (WWZ)
– prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska – Katedra Biotechnologii
i Mikrobiologii Żywności (WNoZiŻ)
– prof. UPP dr hab. Janusz Kloskowski – Instytut Zoologii (WWZ)
– prof. UPP dr hab. Daria Szymanowska-Pawłowska – Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (WNoZiŻ)
– dr Weronika Banaszak – Cibicka – Instytut Zoologii (WWZ)
– mgr inż. Sandra Kaźmierczak (doktorantka) – Instytut Zoologii (WWZ)

 

Uchwały

Uchwały Rady