Powołanie koordynatora ds. programu “Doktorat wdrożeniowy” na WWZ

Prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni powołał prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego na Koordynatora ds. programu “Doktorat wdrożeniowy” realizowanego w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach.

Serdeczne gratulacje!