Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badaczego

Decyzją z dnia 13 września 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, powołał Pana prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego na czteroletnią kadencję (2021-2025).   

Serdecznie gratulujemy! Życzymy owocnej kadencji i satysfakcji
z powierzonych zadań.