Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Decyzją z dnia 13 września 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, powołał Panią prof. UPP dr hab. Agnieszkę Pękalę-Safińską, nowego profesora zatrudnionego w Katedrze Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych naszego Wydziału, w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie na czteroletnią kadencję (2021-2025).   

Serdecznie gratulujemy! Życzymy owocnej kadencji i satysfakcji z powierzonych zadań.