Kierunek weterynaria z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W dniach 14-15 kwietnia 2021 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach odbywała się wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA), która miała na celu ewaluację kierunku weterynaria. Ze względów pandemicznych wizytacja miała charakter zdalny i uwzględniała m.in. wideo-rozmowy
z Władzami Uniwersytetu i Wydziału, transmisje on-line zajęć klinicznych ze studentami oraz wideo-prezentacje infrastruktury
i zaplecza badawczo-dydaktycznego Wydziału.

Z przyjemnością informujemy, iż kierunek weterynaria uzyskał ocenę pozytywną podczas tegorocznej ewaluacji. Eksperci PKA w raporcie podkreślali znaczny postęp jaki uczynił kierunek weterynaria
na naszym Wydziale (w stosunku do ostatniej ewaluacji w 2017 r.),
a jako mocne punkty naszego kierunku wskazywali m.in. mało liczne grupy na zajęciach klinicznych, szeroką ofertę zajęć fakultatywnych oraz wykorzystywanie w procesie kształcenia specjalistycznych symulatorów (fantomów) weterynaryjnych konia, krowy i cielęcia,
co odpowiada światowym standardom dydaktycznym. Kolejna ewaluacja planowana jest w roku akademickim 2022/2023.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów dla całego Wydziału !