XXI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Po dwóch latach nieobecności związanej z okresem pandemicznym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach odbyło się XXI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, obejmujące SKN Zootechników i Biologów oraz SKN Medyków Weterynaryjnych. Mimo potrzeby organizacji w trybie on-line, wszyscy uczestnicy wydarzenia reprezentowali ponadprzeciętny poziom głoszonych referatów. W ramach rywalizacji na najlepiej wygłoszoną prezentację Komisja Konkursowa w składzie,

  • dr hab. Sebastian Nowaczewski, prof. UPP – przewodniczący komisji
  • dr hab. Wojciech Andrzejewski
  • dr hab. Marcin Pszczoła
  • mgr Agnieszka Graclik

wyszczególniła następujące wystąpienia:

I miejsce dla Małgorzaty Badury, Marceliny Chudyk, Roksany Wachowiak, Joanny Kowalskiej, Katarzyny Hetmańczyk, Jakuba Ziarnika,
za pracę pt. “Wpływ dodatku pełnotłustych mączek z larw Tenebrio molitor i Zophobas morio do diet kurcząt rzeźnych na wybrane parametry morfologiczne kości piszczelowych

II miejsce dla Wiktorii Szopki, Barbary Plewy, Hanny Jackowiak
za pracę pt. “Histomorfometria brodawek grzybowatych na języku dzikiego królika europejskiego (Oryctolagus cuniculus)

III miejsce dla Anny Łuniewicz, Julii Puchalskiwj, Sylwii Inglot,
za pracę pt. “Porównanie przydatności różnych części liści
Paulownia CLON IN VITRO 112 w żywieniu bydła

Wyróżnienie dla Joanny Kowalskiej, Katarzyny Hetmańczyk, Roksany Wachowiak, Małgorzaty Badury, Marceliny Chudyk, Jakuba Ziarnika,
za pracę pt. “Wpływ zaburzeń otarczowania na wzrost i rozwój młodych żółwi Emydura subglobosa

Ponadto Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przyznało nagrodę specjalną za wyróżniającą się pracę z zakresu nauk zootechnicznych dla Roksany Wachowiak, Joanny Kowalskiej, Jakuba Ziarnika, Katarzyny Hetmańczyk, Małgorzaty Badury, Marceliny Chudyk,
za wystąpienie pt. “Zwierzęta egzotyczne – zagrożenie mikrobiologiczne w naszych domach

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Opiekun SKN ZiB na WWZ
dr inż. Bartosz Kierończyk”