Elektroniczne przedłużanie legitymacji studenckich

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. (§ 45 a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. Dz.U.
z 2020 r. poz. 420).

Apelujemy o nie przychodzenie na Uczelnię, nawet do dziekanatu (pilne sprawy załatwiamy online) i przypominamy, że ten czas (aktualnie do 26 marca) to kwarantanna, a nie wakacje!!!