Nadanie stopnia doktora habilitowanego

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 25 czerwca 2021 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Biologiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nadała

dr. Maciejowi Sasskowi

stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badaczego

Decyzją z dnia 13 września 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, powołał Pana prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego na czteroletnią kadencję (2021-2025).   

Serdecznie gratulujemy! Życzymy owocnej kadencji i satysfakcji
z powierzonych zadań.

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Decyzją z dnia 13 września 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, powołał Panią prof. UPP dr hab. Agnieszkę Pękalę-Safińską, nowego profesora zatrudnionego w Katedrze Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych naszego Wydziału, w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie na czteroletnią kadencję (2021-2025).   

Serdecznie gratulujemy! Życzymy owocnej kadencji i satysfakcji z powierzonych zadań.