Informacja o RODO
www.facebook.com/wmwzup.poznan


Szanowni Państwo,
w związku z przedłużającą się pandemią w kraju uprzejmie prosimy
o kontakt z Dziekanatem WMWZ w dalszym ciągu z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej poprzez telefony stacjonarne 848
7104/7244 oraz na adresy mailowe: dziekwet@up.poznan.pl dla
studentów i wmwz@up.poznan.pl dla pracowników.

Prosimy również, żeby wszelkie dokumenty (zamówienia publiczne,
faktury, wnioski o stypendia i inne) nadal przekazywane były do
Dziekanatu przez Kancelarię UPP !!!

W sprawach pilnych, wymagających przyjścia do Dziekanatu będzie
to możliwe tylko wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu, przy
zachowaniu Procedury Postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu w związku ze stopniowym przywracaniem działalności
Uczelni:
– na  teren  UPP  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa,
– stosując środki  ochrony  indywidualnej (przezroczyste przyłbice,
maseczki zasłaniające nos i usta),
– po wejściu do Dziekanatu odkażając ręce wystawionym płynem
do dezynfekcji.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny
Weterynaryjnej
ul. Szydłowska 43 60-656 Poznań
email: ucmw@up.poznan.plPomoc psychologiczna dla studentów: 

Pani Dagmara Kubska-Matysiak

48792362307
KIERUNEK ZOOTECHNIKA NA WMWZ NR 1 W POLSCE

Kierunek studiów Zootechnika prowadzony na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w 21. edycji Rankingu Kierunków
Studiów Perspektywy 2020 zajął pierwsze miejsce w kategorii kierunki
rolnicze, leśne i weterynaryjne.


Wydział Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach
z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”

29 czerwca 2020 r. w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
w Łodzi odbyła się Uroczysta Gala Finałowa X edycji Ogólnopolskiego
Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”
organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie
i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych
jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów
przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności
i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów
na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów”
akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki
organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się
innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację
praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich
oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Na mocy uchwały Zarządu Fundacji z dnia 13 czerwca 2020 roku
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach uzyskał
certyfikat „UCZELNIA LIDERÓW 2020”.

Dane niezbędne w procesie certyfikacji Wydziału pozyskano z aplikacji
(raportu samooceny), jak również ze źródeł niezależnych od ocenianej
jednostki akademickiej takich jak m.in. Zintegrowana Sieć Informacji o
Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLON, Polska Komisja Akredytacyjna,
Główny Urząd Statystyczny, strona internetowa Uczelni, organizacje
rynku pracy etc.

Dr inż. Jarosław Uglis
Prodziekan ds. studiów


POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA PRZYZNAJE NASZEJ ZOOTECHNICE OCENĘ WYRÓŻNIAJĄCĄ

zdjecie-PKA-wyroznienie