Jesteś tutaj

Strona główna » DS Przylesie

Recepcja

Paulina Galas

(rezerwacja pokoi gościnnych)
tel. 517 642 048

Recepcja czynna od godz. 6.00 do godz. 14.00.

Pracownicy portierni wydają studentom klucze do pokoi
i kwaterują gości na noclegi doraźne.
Przed wejściem na teren obiektu każdorazowo należy okazywać
kartę mieszkańca. Goście odwiedzający studentów, zgodnie
z regulaminem domu studenckiego UP zatwierdzonego
przez Rektora, muszą pozostawić w recepcji dokument
tożsamości (legitymację studencką, prawo jazdy lub paszport).

NOCLEGI GOŚCI

Zgodnie z rozdziałem V ust.11 (W wyjątkowych przypadkach,
za pisemną zgodą wszystkich mieszkańców pokoju,
kierownik DS, upoważniony pracownik DS lub członek
Rady Mieszkańców może wyrazić zgodę na przedłużenie
odwiedzin lub zezwolić na nocleg gościa w pokoju.)
Regulaminu Domów Studenckich, osoby nocujące
u mieszkańców akademika, zobowiązane są do uiszczenia
opłaty za nocleg w wysokości 5zł, a w przypadku noclegu
niezgodnego z regulaminem 16 zł.

PORTIERNIA DS PRZYLESIE i SADYBA 61 848-78-77

Pracownicy recepcji:
Paulina Galas

stat4u