Jesteś tutaj

Strona główna » DS Przylesie

Zameldowanie

 

Przydział miejsca w DS

Administracja DSów nie zajmuje się przydzielaniem miejsc dla pierwszego roku. Przydział miejsca dla studentów pierwszego roku dokonywany jest przez Dział Studiów i Spraw Bytowych Studentów. Dopiero po otrzymaniu miejsca należy zgłosić się do administracji DS celem zameldowania i przydzielenia pokoju.

Meldowanie 2018/2019

Student zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
•    dowód osobisty lub paszport (dotyczy obcokrajowców)
•    aktualne zdjęcie legitymacyjne

Konta bankowe do opłat

Indywidualne numery kont bankowych do miesięcznych opłat
za miejsce w DS dostępne są w Wirtualnym Dziekanacie
każdego studenta.

Opłata za DS

Opłata za miejsce w domu studenckim winna być uiszczana przez mieszkańca co miesiąc, do 25 każdego miesiąca z zaznaczeniem miesiąca i roku akademickiego, za który opłata jest wnoszona. Wszystkim mieszkańcom przypominamy o terminowym płaceniu
za miejsce w Domu Studenckim.

Kwestionariusz i deklaracja

Przy meldowaniu każdy student ma obowiązek wypełnienia
kwestionariusza i deklaracji, które dostępne są w zakładce dokumenty.

Każdy student ponosi pełną odpowiedzialność za mienie
powierzonego mu pokoju i odpowiada za szkody w nim
wyrządzone, a w przypadku nie ustalenia sprawcy szkody,
ponosi odpowiedzialność wraz z pozostałymi mieszkańcami
pokoju. Jeżeli szkoda powstanie w pomieszczeniach wspólnych
segmentu i nie ustalono jej sprawcy, student ponosi
odpowiedzialność wraz z pozostałymi mieszkańcami segmentu
zamieszkującymi go w momencie powstania szkody.
Za szkody powstałe w pomieszczeniach ogólnodostępnych
na poszczególnych piętrach, tj. korytarzach, kuchniach, pralniach,
w wypadku nie ustalenia sprawcy szkody, student ponosi
odpowiedzialność wraz z mieszkańcami danego piętra
zamieszkującymi je w momencie powstania szkody. Za szkody
wyrządzone w windach, w przypadku nie ujęcia sprawcy,
mieszkaniec ponosi odpowiedzialność wraz ze wszystkimi
mieszkańcami bloku.
 

stat4u