Jesteś tutaj

Strona główna

Przydziały miejsc w Domu Studenckim „Przylesie”

Przydziały miejsc w Domu Studenckim „Przylesie” na rok akademicki 2020/21
W dniach 11-31 maja 2020 administracja Domu studenckiego „Przylesie” przy ul. Wojska Polskiego przyjmować będzie kwestionariusze z zapisami na pokoje w roku akademickim 2020/21.
Kwestionariusz dostępny jest na stronie wniosek_o_DS
Z uwagi na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną informujemy że zapisy odbywać się będą drogą on-line. Prosimy wysyłać wypełnione dokumenty elektronicznie, na adres:
 
 
Nie ma możliwości pozostawienia wniosku w biurze, portierni lub złożenia go przez osoby trzecie.
Miejsce przyznane w roku akademickim 2019/20 obowiązuje tylko w danym roku, w związku z czym administracja zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i standardu pokoju w roku kolejnym.
Na dzień ogłoszenia wyników z przydziałem do pokoi opłaty za czynsz studencki muszą być uregulowane. Brak opłaty będzie skutkował wykreśleniem z listy przydziałów.
Osoby które złożą kwestionariusz w kilku akademikach zostaną skreślone z listy przydziału.
Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych. Podanie fałszywych informacji skutkuje odrzuceniem kwestionariusza.
Studenci I roku składają wnioski o akademik w Sekcji Studenckich Spraw Bytowych.
 
W kwestionariuszu prosimy :
-nie wypełniać numeru pokoju.
-podać rok studiów na przyszły rok akademicki.
W mailu należy podać:
- numer albumu
-dwie  preferencje dotyczące pokoju i osób do wspólnego zamieszkania
 
W przypadku wcześniejszej rezygnacji z miejsca w DS. prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Listy przyjętych do akademika, wraz z numerem przydzielonego pokoju będą znane 30 czerwca 2020. 
 
stat4u